Voorwaarden

Starmans & Lamers Advocaten is een (openbare) maatschap die is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht.

Beroeps- en aansprakelijkheidsverzekering

Het kantoor heeft een voor advocaten verplichte beroeps- aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.
Aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval wordt uitgekeerd door de beroeps- aansprakelijkheidsverzekering.

Betalingen van declaraties dient binnen 14 dagen na ontvangst te geschieden. Het kantoor hanteert een interne klachtenregeling bij geschillen.

Klachten

Wilt u een klacht indienen? Gebruik daarvoor het contactformulier en kies bij 'Betreft' voor 'Klacht'. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld en wordt niet aan derden verstrekt.