Tarieven

De tarieven die worden gehanteerd hangen af van de aard en de omvang van de zaak.

Raad voor Rechtsbijstand

Minderjarigen en gedetineerden hebben automatisch recht op toevoeging van een advocaat via de Raad voor Rechtsbijstand. In deze gevallen kan bijstand geheel kosteloos zijn.
In andere gevallen is het ook mogelijk om op basis van een toevoeging een advocaat in de arm te nemen waarbij de overheid de advocaat betaalt. De Raad voor Rechtsbijstand zal via de Belastingdienst controleren of u voor deze vorm van bijstand in aanmerking komt.

Op betalende basis

Daarnaast kunt u worden bijgestaan op betalende basis, waarbij er verschillende mogelijkheden zijn.

  • Afspreken van een uurtarief. Er wordt gedeclareerd aan de hand van de verrichte werkzaamheden. Aan de hand van een urenlijst kunt u precies zien welke werkzaamheden er zijn verricht.
     
  • Betaling van een vast bedrag per zaak. Op deze wijze weet u precies wat een zaak u zal kosten en komt u niet voor verrassingen te staan.

Het beste resultaat

In geen van voorgaande gevallen wordt een resultaatsgarantie gegeven. De inspanningen zijn gericht op het beste resultaat.
Aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval wordt uitgekeerd door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering.